Tarwekracht

In opdracht van Gemeente Rotterdam mag ik meehelpen verder vorm en inhoud te geven aan Tarwekracht: een eigen “beweging” in de Tarwewijk (waar ik zelf woon) die de positieve ontwikkelingen en ideeën benadrukt. Op basis van bestaande kennis en gesprekken met lokale sleutelpersonen, geef ik advies over een passende aanpak en organisatie van community building in de Tarwewijk en kom ik tot een voorstel voor het opzetten van een bewonersbedrijf/coöperatie.