Ruimtegebruik en samenleven op Zuid

Ruimtegebruik en samenleven op Zuid

Samen met de EUR mag ik een mooi onderzoek uitvoeren over de geleefde stad op Rotterdam Zuid – waar ik geboren ben en sinds kort weer woon. We gaan met behulp van narratieve kaarten (‘talking maps’) het gebruik en de betekenisgeving van de openbare ruimte in kaart brengen, in relatie tot het samenleven van diverse sociale groepen in de stad. De verhalen en beelden die we ophalen dienen als input voor de inrichting en programmering van de openbare ruimte op Zuid.