Onderzoek en advies

Onderzoek en advies

Geboren en getogen in Rotterdam, ben ik als stadssocioloog geïnteresseerd in hoe mensen de stad maken. Hoe ze hun stad en buurt beleven en vormgeven. En andersom, hoe zij worden beïnvloed in hun dagelijks bestaan door die stad en buurt.

Van 2001 tot 2015 werkte ik aan de universiteit, eerst aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vervolgens 10 jaar aan de TU Delft. In 2010 promoveerde ik op een onderzoek naar buurteffecten en buurtselectie. De verbinding tussen wetenschap en praktijk heeft mij altijd geboeid en gemotiveerd: als onderzoeker wil ik door het toepassen van wetenschappelijke kennis en kunde bijdragen aan het beantwoorden van maatschappelijk relevante kennisvragen. Omgekeerd biedt de praktijk van een gemeente of woningcorporatie een laboratorium waarin (beleids)theorieën kunnen worden onderzocht en getoetst.

Mijn thema's van onderzoek -onder meer buurtverandering, thuisgevoel, diversiteit, leefbaarheid, resilience/veerkracht en bewonersinitiatieven - benader ik met maatschappelijke betrokkenheid en de wil oplossingen aan te dragen; voor bewoners, gemeenten, woningcorporaties, stichtingen en andere stakeholders die begaan zijn met het wel en wee van de stad. Ik werk daarbij samen met relevante kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en andere zelfstandige onderzoekers. Ik maak deel uit van Het Onderzoekerscollectief, het samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein.

Mijn ambitie is om via gedegen onderzoek en advies bij te dragen aan een beter begrip van en beleid voor de stad en haar bewoners.