Ongelijke controle door belastingdienst

Voor het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens heb ik meegeholpen met de analyse van de geanonimiseerde gegevens van alle ouders die in de jaren 2014 en 2018 kinderopvangtoeslag aanvroegen. De uitkomsten tonen aan dat Toeslagenouders met buitenlandse afkomst vaker door de Belastingdienst zijn gecontroleerd.

Lees het hele rapport: https://lnkd.in/eCSr5ryF