Onderzoek op Zuid afgerond

Download hier de publicatie en lees het interview in NRC

Onderzoek op Zuid afgerond, publicatie beschikbaar!

Rotterdam Zuid heeft het afgelopen decennium een meer gemengde bevolking gekregen door het toegenomen aandeel middengroepen. Hoe gebruiken al die verschillende sociale groepen Zuid en hoe leven ze met elkaar samen?

De Gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben daartoe een diepgaand onderzoek laten uitvoeren over ‘geleefde stad’. Aan de hand van interviews en ‘narratieve kaarten’ is het gebruik van de openbare ruimte, inclusief voorzieningen, opgetekend. In totaal zijn vijftig verhalen en kaarten opgehaald van verschillende categorieën bewoners. Dit is input voor de nog op te stellen toekomstvisie voor Rotterdam Zuid als uitwerking van de Omgevingsvisie.  Belangrijke uitkomst is dat ook de kapitaalkrachtige groepen georiënteerd zijn op Zuid: ze hebben interesse in lokale winkels en voorzieningen en ze willen hun eigen plek vinden in de eigen buurten op Zuid. Het ‘thuismaken’ wordt nu echter nog te veel belemmerd door het zwerfafval in de buitenruimte, een ‘ongezellige’ sfeer en een te masculiene openbare ruimte. Investeringen in de openbare ruimte, die al volop gaande zijn, zullen alle groepen in dit proces helpen. Kapitaalarmere groepen zijn vooral gebaat bij voorzieningen dichtbij. De verschraling en soms beperkte toegankelijkheid van het voorzieningenaanbod moet worden gekeerd. De leuze van de toekomstige visie voor Zuid “veranderen maar toch jezelf blijven” impliceert dat de mensen die er nu zijn, het moeten doen. Misschien kan niet iedereen meedoen, en niet iedereen wil, maar als er zijn genoeg gemeenschapsmakers op Zuid. Vergroot het eigenaarschap en je zal er veel inzet voor terug krijgen. Netwerken bestaan namelijk wel op Zuid, en dát is de kracht van de stad.