Publicaties

Publicaties

Dissertatie

Onderzoeksrapporten

Artikelen/hoofdstukken

 • Ouwehand, A. & W. Doff (2022), De Rotterdamwet en de leefbaarheid: een terugblik om vooruit te kunnen. In: Snel, E., R. Geurs & M. Permentier (red.), Zicht op Leefbaarheid. Tien essays over leefbaarheid in Rotterdamse Wijken, p.66-80.
 • Doff, W. & Sluis, M. van der (2017) Stad kan gevolgen gentrificatie verzachten. Sociale Vraagstukken, 24 mei 2017.
 • Ouwehand, A., E. Bosch & W. Doff (2017) Leefstijlsegmentatie in het woondomein: hype of blijvertje?, Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek MOA 2017, 129-146.
 • Kleinhans, R.J., Doff, W., Ham, M. van & Romein, A. (2015) Zelforganisatie in arme wijken: geef bewonersbedrijven een kans! Sociale Vraagstukken, 18 september 2015.
 • Kleinhans, R.J., Veldboer, L., Ham, M. van & Doff, W. (2014) Onderzoek Hoogvliet: wijkaanpak heeft nauwelijks effect op sociale mobiliteit van bewoners. Vers beton, 22 juli 2014.
 • Veldboer, L., Kleinhans, R.J., Doff, W. & Ham, M. van (2014) Grootschalige wijkaanpak is geen verspilling. Sociale Vraagstukken, 20 juni 2014.
 • Ouwehand, AL & Doff, W (2013) Who is afraid of a changing population? Reflections on housing policy in Rotterdam, Geography Research Forum, 33, 111-146.
 • Doff, W. & Ouwehand, A.L. (2013) Clusteren leefstijlen draagt niet bij aan hogere woonwaardering. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 6, 36-41.
 • Doff, W. & Ouwehand, A.L. (2013) Woon je fijner tussen gelijkgestemden? Nova Terra, 13, 32-37.
 • Doff, W. (2013). Brede herhuisvesting: van zware problematiek naar stille muizen. Nova Terra, 13, 20-22.
 • Ouwehand, A.L. & Doff, W. (2013) Rotterdam zet symboolpolitiek door. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 19(5), 6-12.
 • Ouwehand, A.L., E.M. Bosch & W. Doff (2012) Leefstijlen: beter zien of beeldvorming? In K. de Graaf, G. Haest, K. Koning & A.l. Ouwehand (Eds.), Wijken en wegen. Amsterdam: IOS Press, 36-39.
 • Doff, W. & R. Kleinhans (2011) Residential outcomes of forced relocation: Lifting a corner of the veil on neighbourhood selection, Urban Studies, 48, 4, 661-680.
 • Kleinhans, R, M. van der Land & W. Doff (2010) Dealing with living in poor neighbourhoods, Journal of Housing and the Built Environment, 25, 381-389.
 • Land, M. van der & W. Doff (2010) Voice, exit and efficacy: dealing with perceived neighbourhood decline without moving out, Journal of Housing and the Built Environment, 25, 429-445.
 • Bosch, E.M. & Doff, W. (2010). Wijkweerbaarheid in Oss. MO/Samenlevingsopbouw, 225, 10-14.
 • Doff, W. & M. van der Land (2009) Het belang van een positieve woonkeuze, VHV-bulletin, 37, 1, 16-19.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der & M. van der Land (2009) Keuzevrijheid op de woningmarkt: Weinig te kiezen, veel te verliezen. In: Musterd, S. & W. Ostendorf (eds.), Problemen in wijken of probleemwijken? Assen: Van Gorcum, 23-34.
 • Veenman, J. & W. Doff (2009) Buurtnetwerken en arbeidsmarktparticipatie van migrantenvrouwen. In: Van der Laan, L. & M. Versantvoort (red), Netwerken en regionale analyse. Delft: Eburon, 19-30.
 • Land, M. van der & W. van der Laan Bouma-Doff (2008) Keuzevrijheid op maat voor bewoners van arme buurten. In: Ouwehand, A. et al (red.), Van wijken weten. Beleid en praktijk in de stedelijke vernieuwing. Amsterdam: IOS Press, 104-115.
 • Kleinhans, R. & W. van der Laan Bouma-Doff (2008) On Priority and Progress. Forced Residential Relocation and Housing Chances in Haaglanden, the Netherlands, Housing Studies, 23, 4, 565-587.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der (2008) Concentrating on participation: Ethnic Concentration and Labour Market Participation of Four Ethnic Groups. Schmollers Jahrbuch/ Journal of Applied Social Science Studies, 128, 153-173.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der (2007) Involuntary Isolation: Ethnic Preferences and Residential Segregation, Journal of Urban Affairs, 29, 3, 289-309.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der (2007) Confined Contact. Residential segregation and ethnic bridges in the Netherlands, Urban Studies, 44, 5/6, 997-1017.
 • Daalen, G. van, W. van der Laan Bouma-Doff & M. van der Land (2007) Woonruimteverdeling: instrument en smeerolie van stedelijke vernieuwing, Vitale Stad, 10, 11-15.
 • Adriaanse, C., G. van Daalen & W. van der Laan Bouma-Doff (2007) Met de Kanskaart op een dwaalspoor, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2, 11-15.
 • Land, M. van der & W. van der Laan Bouma-Doff (2006) Keuzevrijheid woning goed voor leefbaarheid, City Journal, 5, 24-29.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der & A. Ouwehand (2006) Rotterdam draaft door. Een kritische analyse van de invulling van de Rotterdamwet, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 12, 3, 12-17.
 • Kruythoff, H, M. van der Land, G. van Daalen & W. van der Laan Bouma-Doff (2006) Wonen in een arme buurt, Agora, 22, 3, 39-42.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der (2006) Soort zoekt soort, Rooilijn, 39, 3, 127-132.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der (2005) Op afstand. Segregatie en integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving, Vitale Stad, 8, 9, 10-11.
 • Land, M. van der, Kruythoff, H.M. & Laan Bouma-Doff, W. van der (2005) Onverzettelijken en berusters. Keuzeruimte en tevredenheid in armoedewijken, Vitale Stad, 8, 10, 16-17.
 • Land, M. van der, Kruythoff, H.M. & Laan Bouma-Doff, W. van der (2005) Plek onder de zon of laatste toevluchtsoord? Keuzevrijheid in arme wijken, Aedes-Magazine, 24, 68-71.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der & Laan Bouma, S. van der (2005) Concentratie versus integratie. Vormt ruimtelijke concentratie van allochtonen een rem op de integratie in de Nederlandse samenleving? In P. Brassé & H. Krijnen (Eds.), Gescheiden of gemengd. Utrecht: FORUM, 59-75.
 • Laan Bouma-Doff, W. van der (2004) Begrensd contact. De relatie tussen ruimtelijke segregatie van allochtonen en het contact met autochtonen, Mens & Maatschappij, 79, 4: 348-366.