Advies O-team gereed

Op basis van onze studie(s) heeft het O-team (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)) een advies uitgebracht voor de Haagse Beemden, Breda. Harstikke leuk om te zien dat de meeste van onze voorstellen zijn overgenomen in het advies en hopelijk komen er mooie initiatieven uit voort!

De Haagse Beemden is bij uitstek een groene wijk met veel plekken voor ontmoeten en bewegen. Er zijn veel voorzieningen, accommodaties en trapveldjes. Dat wordt ook zeer gewaardeerd door bewoners. Er zijn echter verschillende ‘maren’.

 • Ondanks dat de Haagse Beemden waarschijnlijk de hoogste dichtheid kent aan speelplekken in Nederland zijn deze voorzieningen monofunctioneel, hebben ze weinig identiteit en bieden ze weinig binding tussen de buurten.
 • Veel wandel- en fietspaden in de Haagse Beemden zijn van slechte kwaliteit met ‘weinig ogen op straat’ door veel schuttingen, rolluiken en bosjes. Deze paden zijn bovendien slecht verlicht, wat zorgt voor een lage sociale veiligheid.
 • De buurten zijn stenig met veel verharding en relatief weinig groen. Verder is de inrichting van de buitenruimte met name op de auto georiënteerd en minder op de wandelaars en fietsers; voor hen is de wijk minder beweegvriendelijk ingericht.

De interventies die wij hebben aangedragen en grotendeels in de aanbevelingen van het O-team zijn overgenomen, zijn:

 • Bind de buurten met een sportroute langs de buitenrand van de centraal gelegen landgoederenzone en maak hier meerdere kleine doorsteken doorheen. De sportroute biedt plaats aan hardlopen, skaten, fitnessen en spelen. De biodiversiteitopgave en de wateropgave kunnen aan deze recreatieve ring worden gekoppeld
 • Benut de bestaande waterstructuur en maak hiervan een waterring voor sport, spel en recreatie waaronder suppen en kanoën
 • Het creëren van punctuaties (plekken met een uniek karakter zoals Richard Sennet bepleit) zoals:
  • Het multifunctioneel maken van bestaande voorzieningen (verlichting, funboxen en laservelden met verschillende sporten)
  • Meer identiteit door variatie in groen (zie ook de groenstudie van Feddes/ Olthof)
  • Meer verblijfskwaliteit door banken en picknicktafels
  • Meer variatie en avontuur in het spelen (bouwspeelplaats, natuurspelen et cetera)
  • Landgoederenzone toegankelijk maken met (struin)|paden
  • De combinatie van de voorgaande twee punten met bomen/planken over de sloot/sloten

De grootste uitdaging in onze ogen is om de sleutelpersonen – professionals en bewoners –  enthousiast te houden en hun rol te versterken. Daarvoor is blijvende financiering nodig voor partijen die buurtgericht werken en een brugfunctie vervullen tussen systeem- en leefwereld en tot innovatieve oplossingen kunnen komen. Daarnaast moet er na veel ophalen bij bewoners nu ook echt wat gebeuren in de openbare ruimte om tot een meer beweeg en ontmoetvriendelijke wijk te komen. Met het oog op de werkelijkheid van tekortschietende budgetten zou in de planvorming een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen meer en minder dure ingrepen. We adviseren zo snel mogelijk te beginnen met de kleine, niet zo dure interventies. We doen hiervoor enkele voorstellen, waarvan wij denken dat ze veel effect hebben met beperkt budget. De uitwerking en aanvullende ideeën moet samen met bewoners worden geconcretiseerd. We pakken hier terug op Richard Sennet en gaan puncties zetten op de goede plekken. Zo beweegt de Haagse Beemden!