Betere cijfers nodig voor Rotterdams woonbeleid

Voor het rapport “Thuis in cijfers” van de Rekenkamer Rotterdam heb ik bewonersgroepen geïnterviewd die geconfronteerd zijn met sloop en ingrijpende renovatie. Geen verhalen om trots op te zijn voor Rotterdam helaas… Hoe kunnen we bewoners beter betrekken bij (de gevolgen van) het woonbeleid en ervoor zorgen dat participatie echt zeggenschap oplevert?

Persbericht Rekenkamer: Sinds 2015 is de Woonvisie Rotterdam de leidraad voor het Rotterdamse woonbeleid. Daarin geeft de gemeente voor de periode tot 2030 onder andere aan hoeveel huizen er in elke prijsklasse zouden moeten zijn en welke afspraken zij wil maken met woningcorporaties, andere verhuurders en bouwers. Vandaag publiceert de Rekenkamer Rotterdam het rapport “Thuis in cijfers” over de Rotterdamse woonvisie. Een belangrijke conclusie is dat de gemeente haar beleid onderbouwde met wankele cijfers.

Het volledige rapport met alle conclusies en de aanbevelingen is beschikbaar via: https://lnkd.in/eRv7YYV8