Vakcoördinatie Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam coördineer ik het vak “De Verdeelde Stad”, onderdeel van de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid.

Leerdoelen van het vak zijn:
• Inzicht in de belangrijkste sociologische theorievorming over ongelijkheid en de stad.
• Inzicht in dominante verschijningsvormen van ongelijkheid in de stad: ruimtelijke concentratie, armoede, illegaliteit en de informele economie.
• Inzicht krijgen in sociale mechanismen van stedelijke ongelijkheid.
• In staat zijn om theoretische inzichten toe te passen op de presentatie van stedelijke ongelijkheid in beleid en populaire media (o.a. film).
• In staat zijn tot kritische reflectie op gegeven literatuur.
• Kritisch kunnen oordelen over theorieën en onderzoek over stedelijke ongelijkheid en die kunnen toepassen op de situatie in Nederlandse steden.