Literatuurstudie sociale veerkracht

In opdracht van Veldacademie zet ik de literatuur over sociale veerkracht op een rij. Steden staan voor een aantal stevige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, economie en samenleven. Weerbare en toekomstbestendige steden zijn in de eerste plaats ‘resilient’ ofwel veerkrachtig. ‘Resilience’ is het nieuwe zoemwoord en wordt toegepast in diverse disciplines. Veldacademie richt zich op het handelen en het lerend vermogen van lokale gemeenschappen in Rotterdamse wijken en buurten. Wat is er vanuit de sociale wetenschappen bekend over het begrip veerkracht en welke factoren dragen bij aan ‘community resilience’?