Gesprek met de Stad afgerond: rapportage en data beschikbaar

Steden staan voor een aantal stevige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, economie en samenleven. Hoe moeten we de stad inrichten om toekomstbestendig te zijn? Hoe moet Rotterdam er in 2037 uitzien? Waar liggen dan de behoeftes van de bewoners? Welke zorgen zijn er nu? Deze vragen stonden centraal in het Gesprek met de Stad, ontwikkeld en uitgevoerd door Veldacademie, IN10 en Roos & van de Werk. In de periode januari tot mei 2017 zijn 9.000 Rotterdammers benaderd door middel van het portaal (online enquête), straatgesprekken en focusgroepen. In opdracht van Veldacademie heb ik meegewerkt aan de online enquête en hebben we gezamenlijk gerapporteerd over de uitkomsten van het gehele gesprek (portaal, straatgesprekken en focusgroepen). Klik voor de rapportage hier en ga naar de website van Verhaal van de Stad voor meer informatie en de achterliggende data. Hier vind je ook het verslag van de open vragen van het portaal, die ik in opdracht van Gemeente Rotterdam afzonderlijk heb geanalyseerd.