Scriptiewerkplaats Thuis maken in de fluïde stad

De scriptiewerkplaats van de Veldacademie, voor studenten sociologie van de EUR, richt zich dit jaar op het thema van de geleefde stad: de wijze waarop bewoners zich ruimte toe eigenen, voorzien van betekenis en daarmee tot thuis maken. In totaal gaan 10 studenten aan de slag met o.a. beleving en gebruik van het Bospolderplein, street art in de Afrikaanderwijk, de Wijkcollectie (verzamelt verhalen van bewoners en organiseert wijkwandelingen) en Buurtklimaatje (organiseert groene acties). Ik begeleid de studenten samen met Sander van der Ham.

Scriptiewerkplaats: Veerkrachtig BoTu

Wederom gaan studenten Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de slag met veerkracht binnen de scriptiewerkplaats van Veldacademie. Ze werken dit jaar mee aan de Monitor van het wijkontwikkelingsprogramma Veerkrachtig BoTU2028. In de wijken Bospolder en Tussendijken in het Westen van Rotterdam werken publieke en private stakeholders gemeenschappelijk aan de verbetering van de wijk, op fysiek en op sociaal vlak. De studenten onderzoeken o.a. verschillende initiatieven die deelnemen aan de open oproep Social Impact by Design op basis van de methode Theorie of Change, en de uitgangspunten en strategieën van het programma Veerkrachtig BoTU2028

Scriptiewerkplaats Veerkrachtige gemeenschappen

Opnieuw gaan studenten dit jaar op de Veldacademie aan de slag met sociale veerkracht.

De scriptiewerkplaats richt zich op de sociale veerkracht van  gemeenschappen en onderzoekt hoe zij samen met instituties – waaronder de gemeente – stedelijke vraagstukken oppakken in Rotterdamse buurten.

Dit jaar wordt er veldwerk gedaan in drie speeltuinen en Bospolder-Tussendijken (BoTu2028).

Scriptiebegeleiding HEPL studenten “Gezond in IJsselmonde”

Scriptiebegeleiding (2018)

In samenwerking met Veldacademie begeleid ik studenten van de master  Health Economics, Policy & Law bij het schrijven van hun scriptie. Zij gebruiken daarbij (deels) data van het project “Gezond in IJsselmonde“, een actie-onderzoek waarbij kinderen en hun gezinnen drie jaar lang gevolgd en begeleid worden op het gebied van gezondheid. Extra interessant voor mij omdat ik zelf in IJsselmonde geboren ben!

Vak Governing Healthy Cities

Vakcoördinatie “Governing Healthy Cities” (2018)

Voor de master Health Economics, Policy & Law van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) coördineer ik het vak Governing Healthy Cities (blok 5, studiejaar 2017/18). De thema’s die aan bod komen zijn o.a. positieve gezondheid, (sociale) veerkracht en nieuwe vormen van governance (urban labs). Daarnaast werken we samen met veldpartijen en gaan studenten prangende kennisvragen omtrent ‘gezonde steden’ oppakken.

The governing ideal of ‘the healthy city’ represents a fundamental shift in how we view health: from individual biophysical models of health towards holistic notions of health that presuppose interconnectedness of place, health and well-being of communities. This conceptual shift becomes visible in new discourses on ‘positive health’ and ‘social resilience’ that we will unravel and apply during this course. These new discourses are not just words/visions, they also inspire policymakers and professionals to adopt new experimental approaches to organize healthy cities: such as cross-sector collaboration (i.e. joining up health, welfare, work, education), community ‘greening’ initiatives and urban labs that promote resilience in neighbourhoods.

Scriptiewerkplaats Veerkrachtige Gemeenschappen

Scriptiebegeleiding (2018)

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam begeleid ik studenten die zich hebben ingeschreven voor het Fieldlab Social Resilience van de Veldacademie. Zij buigen zich vanaf februari 2018 over de vraag hoe lokale bewonersgroepen in actie komen tegen problemen of uitdagingen als gevolg van ingrijpende toekomstige veranderingen. Elke student werkt aan een case study rond een Rotterdamse opgave en draagt bij aan de begripsvorming rond ‘sociale veerkracht’.

Vakcoördinatie Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam coördineer ik het vak “De Verdeelde Stad”, onderdeel van de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid.

Leerdoelen van het vak zijn:
• Inzicht in de belangrijkste sociologische theorievorming over ongelijkheid en de stad.
• Inzicht in dominante verschijningsvormen van ongelijkheid in de stad: ruimtelijke concentratie, armoede, illegaliteit en de informele economie.
• Inzicht krijgen in sociale mechanismen van stedelijke ongelijkheid.
• In staat zijn om theoretische inzichten toe te passen op de presentatie van stedelijke ongelijkheid in beleid en populaire media (o.a. film).
• In staat zijn tot kritische reflectie op gegeven literatuur.
• Kritisch kunnen oordelen over theorieën en onderzoek over stedelijke ongelijkheid en die kunnen toepassen op de situatie in Nederlandse steden.